O OPĆINI - Općinsko vijeće

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana, i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru svoje nadležnosti, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.
Djelokrug rada Općinskog vijeća možete pogledati ovdje
Vijećnici Općinskog vijeća:

Anica Domladovac- HDZ
Sanja Vrbanić Stanićak- HSS
Jadranko Živčić - HSP AS
Nedelco Barković - HDZ
Robert Domladovac- HSS
Krunoslav Tomačić, dipl.ing.- HDZ
Stjepan Golub - SDP
Anđelko Misir - SDP
Mijo Šegulić - SDP
Ana Barković- SDP
Vesna Rupčić  
Barbara Kruljac Žilić- HSU
Josip Jazvac- kandidat sa liste grupe birača

Predsjednik Općinskog vijeća je Josip Jazvac- kandidat sa liste grupe birača, a potpredsjednica Anica Domladovac - HDZ.

RSS