Draganićki "Puranac" upisan u Registar kulturnih dobara

Rješenjem Ministarstva kulture RH  projekt KUD-a  „Sv. Juraj“ Draganić - „draganićki puranac“ upisan je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske – Listu zaštićenih kulturnih dobara.
Inicijativu za zaštitu draganićkog načina slaganja „puranca“ pokrenuo je KUD „Sv. Juraj“ Draganić kao jedini nositelj  kulturnih zbivanja na području općine Draganić, a ostvarena je u suradnji s Udrugom „Zraka“ iz Draganića, učenicima OŠ Draganić, te uz potporu općine Draganić.
Ovim je, od strane Ministarstva kulture  priznatim projektom još jednom KUD „Sv. Juraj“ dokazao kako se njeguje, čuva od zaborava i promovira tradicijska i kulturna baština Draganića. Čestitamo na uspjehu.