Ukratko sa 29. sjednice Općinskog vijeća Općine Draganić

Općinsko vijeće Općine Draganić je u utorak, 07. kolovoza 2012. g., s početkom u 18.00 sati, u Maloj vijećnici Općine Draganić, održalo svoju 29. redovnu sjednicu,  na kojoj je  od ukupno 11 vijećnika Općinskog vijeća, bilo nazočno 7.

Općinsko vijeće je na sjednici razmatralo ukupno 13 točaka Dnevnog reda, sa više podtočaka.

Daje se kratki  osvrt o pojedinim  točkama Dnevnog reda navedene sjednice Općinskog vijeća i to kako slijedi:

Na sjednici je usvojena Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Općine Draganić za razdoblje od 01. 01. do 31. 06.   2012. g. temeljem koje su u navedenom razdoblju  ukupni prihodi i primici realizirani u iznosu od  1.874.365,67 kn ili 38,85 % u odnosu na plan, dok su istovremeno rashodi i izdaci realizirani u iznosu od 1.428.511,77 kn ili 29,61 % u odnosu na plan.

Općinsko vijeće je usvojilo 1. izmjene i dopune Proračuna za 2012. g. temeljem kojih su ukupni prihodi i primici planirani u iznosu od 4.473.000,00 kn te se isti uvećavaju za višak prihoda koji je u iznosu od 941.986,71 kn prenesen iz 2011. u 2012. g., što sveukupno iznosi 5.414.986,71 kn u kojem su iznosu također planirani ukupni rashodi i izdaci.

Usvojena je Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Draganić, usklađena sa odredbama Statuta Općine Draganić iz 2009. g.

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti od buke, donesena je Odluka o prekoračenju dopuštenih razina buke na području Općine Draganić kojom su utvrđene lokacije na kojima je dopušteno prekoračenje dopuštene razine buke, te vrijeme i uvjeti pod kojima je ista dopuštena.

Općinsko vijeće je usvojilo odluku temeljem koje  će Općina Draganić u 1. polugodištu školske 2012./2013. g., odnosno do kraja ove kalendarske godine  sufinancirati prijevoz svih učenika srednjih škola sa 25 % iznosa od cijene mjesečne karte. Daljnje mogućnosti sufinanciranja biti će utvrđene krajem godine, odnosno prilikom donošenja Proračuna za 2013. g.

Općinsko vijeće je donijelo Zaključak kojim se odobrava sufinanciranje troškova poslovanja Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije, čiji je osnivač i Općina Draganić sa 1,575 % u temeljnom kapitalu, iznosom od 11.812,50 kn u 2012. g.

 

Temeljem Zamolbe Pogrebne udruge Draganić za sredstva koja su istoj potrebna za njezinu redovnu djelatnost u smislu podmirenja troškova pogrebne opreme i pogrebnih usluga za njihove preminule članove, Općinsko vijeće je navedenoj udruzi odobrilo isplatu sredstava u iznosu od 10.000,00 kn.

Prema zamolbi KUD-a Sveti Juraj Draganić Općinsko vijeće je donijelo Zaključak kojim se odobrava iz Proračuna Općine Draganić sufinanciranje njihova dva programa i to program „Nova predstava“ koji će Općina sufinancirati iznosom od 4.000,00 kn te program „Izdavanje nosača zvuka dječjih pjesmica draganićkog kraja“ također sa iznosom od 4.000,00 kn. Preostala potrebna sredstva za realizaciju navedenih programa osigurati će Ministarstvo kulture sa kojim KUD Sveti Juraj Draganić već ima potpisane ugovore o sufinanciranju. 

Općinsko vijeće je temeljem Zamolbi mještana, odobrilo isplatu dviju jednokratnih novčanih pomoći iz Socijalnog programa, u iznosu od 850,00 kn po domaćinstvu.