JAVNA VATROGASNA POKAZNO-TAKTIČKA VJEŽBA

PLAN VJEŽBE- DRAGANIĆ

13.08.2011.

POŽAR U OSNOVNOJ ŠKOLI DRAGANIĆ

POŽAR KNJIŽNICE


1.    NAZIV VJEŽBE: POKAZNO TAKTIČKA VJEŽBA

                                               ŠKOLA  2011.        


2.    VRIJEME IZVOĐENJA VJEŽBE:

POČETAK:                           13. Kolovoz  2011. u 18.00 sati

ZAVRŠETAK:             13. Kolovoz  2011. u 18.40 sati

 

3.    MJESTO IZVOĐENJA VJEŽBE:

 

Objekt: Osnovna Škola Draganić, Draganić

 

4.    SUDIONICI:

 

     1.  OPERATIVNI  VATROGASCI  VZO  DRAGANIĆ

     2.  DJELATNICI  I  UČENICI  OSNOVNE   ŠKOLE  DRAGANIĆ

     3.  JVP - KARLOVAC

     4.  HEP  JASTREBARSKO

                  

 

      5.   SVRHA I CILJ VJEŽBE

Svrha vježbe je provjera djelovanja cijelog sustava u slučaju izbijanja požara : provjera efikasnosti sredstava za uzbunjivanje i dojavu; provjera i upotreba opreme sa svrhom uvježbavanje ljudstva i stjecanja rutine pri gašenju požara i spašavanju života i imovine.

Cilj vježbe je potvrditi organiziranost, opremljenost i stručnu osposobljenost djelatnika osnovne škole Draganić i snaga za zaštite i spašavanja VZO Draganić i JVP Karlovac, te međusobnu koordinaciju i suradnju prilikom gašenju požara i spašavanju života i imovine.

6. MAKROLOKACIJA

              Osnovna škola Draganić smještena je na istočnom dijelu Općine Draganić.

            Objekt je od  DVD-a Draganić udaljen cca 100 metara. Vrijeme dolaska NV i prve grupe vatrogasaca na intervenciju može se procijeniti  na oko 5 minuta od zaprimljene dojave.

            Udaljenost objekta od  DVD-a Mrzljaki-Goljak je cca 3 km, a vrijeme dolaska na intervenciju može se procijeniti na do10 minuta.

            Udaljenost objekta od JVP Karlovac je cca 15 km te se vrijeme dolaska na intervenciju može procijeniti na do 15 minuta.

 

            Pristup  vatrogasnim vozilima odvija se državnom cetom D-1,dok

            JVP Karlovac ima put kretanja ulicama – Draškovićeva, Banija  

            i D-1 u dužini cca 12 km.

 

            HEP Jastrebarsko dolazi prometnicom D-1 u dužini cca 10 km

 7. TAKTIČKI ZADATAK:

     -evakuacija i spašavanje učenika, nastavnika i drugih zaposlenika                         

           iz osoba iz objekta

     -gašenje požara u knjižnici na prvom katu, unutarnjom i vanjskom   

      navalom, te odimljavanje prostora

 

·       POTREBNO LJUDSTVO I OPREMA

 

         -vozilo NV DVD Draganić/6 pripadnika

         -vozilo AC DVD Mrzljaki-Goljak/3 pripadnika

         -vozilo MŠV DVD Mrzljaki-Goljak/ 5 pripadnika

         - vozilo D-042/2 djelatnika

         -sudjeluje 20 vatrogasaca

 

      8. PRETPOSTAVKA DOGAĐAJA

              Uslijed tehničkog kvara na elekrtičnoj instalaciji dolazi do požara koji se naglo  širi na sadržaj prostorije, a to su knjige, slikovnice i namještaj te, postoji vrlo velika mogućnost širenja požara na okolni prostor. Zadimljenost prvog kata škole je velika. U školi se nalazi cca 200 učenika i nastavnika.

         OPIS RADNJI

 

 17.59 zap. DVD Draganić uočava dim na prozoru knjižnice, uzbunjuje    pripadnike DVD Draganić putem sirene, izvještava VOC  JVP Karlovac i zap.VZO koji poziva HEP Jastrebarsko i uzbunjuje DVD-Mrzljake-Goljak.

 

·       PRVA FAZA unutar 5 minuta- dolaskom operativnih vatrogasaca DVD Draganić izlazi NV/6 članova, dolaskom  na mjesto događaja vozač postavlja B cijev s vozila, a navalna grupa priprema tro-razdjelnicu i C cijevi i armaturu  za unutarnju  navalu, dok se navalna grupa oprema aparatima za zaštitu dišnih organa, vodna grupa započinje formiranje unutarnje navale do stubišta koje vodi na kat, a nastavlja navalna grupa do požara na prvom katu i ima zadatak pasivnog gašenja požara s unutarnje strane, odimljavanje prostora hodnika, te sprečavanje izlaska učenika i nastavnika iz učionica, dok vodna grupa vrši evakuaciju učenika, nastavnika i zaposlenika iz prizemnog prostora.

·       Dolaskom na mjesto događaja HEP Jastrebarsko i isključuje NN mrežu

·       DRUGA FAZA unutar 10 minuta- dolaskom na mjesto događaja pripadnika DVD Mrzljaki-Goljak s AC/3 pripadnika pri čemu vozač postavlja opskrbu NV DVD-a Draganić, a navalna grupa postavlja rastegaču i vanjsku navalu preko rastegače na ravni krov kuhinje od kud vrše gašenje kroz prozor.

·       MŠV/5 pripadnika –navalan grupa oprema se aparatima za zaštitu dišnih organa i odlazi na prvi kat u pomoć izvršavanja radnji navalne grupe iz NV DVD-a Draganić, i pomažu kod evakuacije učenika i nastavnika koji se nalaze u učionici na prvom katu, dok vodna grupa i vozač pomaže pri opskrbi vodom AC iz hidranta, te postavljanu zračnog jastuka JVP Karlovac.

·       TREĆA FAZA unutar 15 minuta- dolaskom JVP Karlovac vozilom D-042/2 djelatnika na mjesto događaja pristupa se postavljanju zračnog jastuka sa svrhom evakuacije učenika i nastavnika koji se nalaze u učionici na katu.

Postavljanje se vrši na način da jedan djelatnik JVP s tri pripadnika DVD-a Mrzljaki-Goljak iz MŠV vrše postavljanje zračnog jastuka na mjesto napuhavanja i vrše montažu nad tlačnih ventilatora, a drugi djelatnik JVP i nekoliko kasnije pristiglih pripadnika DVD-a Draganić postavljaju prijenosni strujni generator i postavljaju prijenosne strujne vodiče do nad tlačnih ventilatora te počinju s napuhavanje zračnog jastuka.

Pripadnici dobrovoljnih snaga nalaze se na fiksiranju zračnog jastuka na uglovima držeći za trake, a djelatnici JVP koordiniraju s članovima navalne grupe MŠV koji se nalaze u učionici gdje pripremaju osobe za evakuaciju.

9.    MJERE SIGURNOSTI:      

 

-svi sudionici vježbe koriste osobna zaštitna sredstva

-sve sudionike vježbe upoznati s planom vježbe

-koristiti ispravne sprave i opremu za izvođenje vježbe

 

 

 

 10.  PRIPREME VJEŽBE:

 

   -sve pripreme i elaborate vježbe izvršiti do 12. Kolovoza 2011. godine

   -uvježbavanje će izvršiti svaka služba zasebno u okvirima svojih zadaća u vježbi

 

  11.  ANALIZA VJEŽBE:

      Izvješće ocjenjivačkog suda vježbe:

- Predstavnik Osnovne škole

- Predstavnici VZO

- Predstavnik JVP Karlovac

 

                                                                   Plan vježbe sastavio:

                                                                  Zap.VZO Andrija Jančić