Održane konstituirajuće sjednice vijeća tri mjesna odbora na području Općine Draganić

U četvrtak, 18. studenoga 2010. g., u Maloj vijećnici Općine Draganić, održane su konstituirajuće sjednice Vijeća tri Mjesna odbora na području Općine i to:
Mjesnog odbora Draganići
Mjesnog odbora Budrovci
Mjesnog odbora Mrzljaki – Goljak.
Konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Lazina – Franjetići je odgođena do daljnjeg, jer nije bilo kvoruma za njezino održavanje, budući da se dva, od ukupno pet izabranih članova Vijeća navedenog Mjesnog odbora,  Mario Domladovac i Ivica Krnežić, izabrani sa liste SDP-a, nisu odazvali na navedenu konstituirajuću sjednicu, niti su opravdali svoj izostanak.

Izbori za članove Vijeća sva 4 Mjesna odbora na području Općine Draganić održani su u nedjelju 24. listopada 2010. g.
Ukratko podsjećamo kako su, temeljem konačnog Izvješća o izbornim rezultatima, koje je utvrdilo Općinsko izborno povjerenstvo, za članove Vijeća Mjesnih odbora izabrani kako slijedi:

          Kandidati koji su izabrani za članove Vijeća MO Lazina - Franjetići:
           1. Anica Domladovac                                        HDZ – HSS – Koalicijska lista
           2. Robert Domladovac                                      HDZ – HSS – Koalicijska lista
           3. Dražen Vučković                                           HDZ – HSS – Koalicijska lista
           4. Mario Domladovac                                        SDP
           5. Ivica Krnežić                                                  SDP

          Kandidati koji su izabrani za članove Vijeća MO Draganići:
           1. Tomislav Stanićak                                         HDZ – HSS – Koalicijska lista
           2. Željko Gojšić                                                  HDZ – HSS – Koalicijska lista
           3. Željko Vrđuka                                                 HDZ – HSS – Koalicijska lista
           4. Dragutin Turk                                                 SDP                                                
           5. Ivica Bujan                                                     SDP
           Izabrani kandidati sa liste SDP-a, Dragutin Turk i Ivica Bujan, podnijeli su ostavke na izabrane dužnosti, odnosno kod javnog bilježnika su ovjerili Izjave o tome kako se dobrovoljno i trajno odriču osvojenih mandata u Vijeću Mjesnog odbora Draganić, te iste ustupaju stranci SDP, sa čije su liste izabrani.
SDP, kao predlagatelj navedene liste, dostavila je Obavijest o tome kako će dužnost Vijećnika Mjesnog odbora Draganići, umjesto navedena dva kandidata, obavljati njihovi zamjenici Ivan Zorić i Zlatko Jaglić, koji su također bili kandidati za članove Vijeća Mjesnog odbora Draganići na SDP-ovoj listi.

          Kandidati koji su izabrani za članove vijeća MO Budrovci:
           1. Krunoslav Tomačić                                        HDZ -  HSS – Koalicijska lista
           2. Zdravko Petretić                                            HDZ -  HSS – Koalicijska lista
           3. Josip Barković                                               HDZ -  HSS – Koalicijska lista
           4. Zlatko Ament                                                 HDZ -  HSS – Koalicijska lista
           5. Mijo Šegulić                                                   SDP

          Kandidati koji su izabrani za članove vijeća MO Mrzljaki - Goljak:
           1. Josip Bencetić                                               HDZ – HSS – Koalicijska lista
           2. Jadranko Živčić                                             HSP Dr. A. Starčević
           3. Stjepan Golub                                               SDP
           4. Željko Bencetić                                              SDP                                             
           5. Ivan Rataić                                                    SDP

Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, predsjednika vijeća mjesnog odbora biraju tajnim glasovanjem članovi vijeća iz svojeg sastava, na rok od 4 godine.

Za predsjednike Vijeća Mjesnih odbora, konstituiranih dana 18. studenoga 2010. g., izabrani su:

1. TOMISLAV STANIĆAK,  za predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Draganići.

2. KRUNOSLAV TOMAČIĆ,  za predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Budrovci.

3. STJEPAN GOLUB,  za predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Mrzljaki – Goljak.Ponovljena konstituirajuća sjednica Vijeća Mjesnog odbora Lazina – Franjetići, biti će sazvana početkom mjeseca prosinca.