Kontakt

Općina Draganić
47201 Draganić, Draganići 10
Tel.: 047/715-136, 715 - 770, fax 715-376
E-mail: opcina-draganic@ka.t-com.hr

Radno vrijeme Jedinstvenog  upravnog odjela općine Draganić je  od 7,oo - 15,oo sati.

Kontakt obrazac

* Ime / tvrtka
Adresa
Poštanski broj
Grad
Država
Telefon
E-mail
* Vaše pitanje ili poruka