Dobro dosli !

Kapitalne investicije općine Draganić-uspješno

Obnova Državne ceste broj jedan i izgradnja nogostupa od Draganićkog Luga do Mrzljaka u dužini nešto većoj od 3 600 metara odvija se prema planu. Ugovorena cijena radova je 16.931.526 kuna. U sklopu ove investicije su i autobusne stanice, horizontalna i vertikalna prometna signalizacija, te                          ugradnja šahtova i odvodnja oborinskih voda.  Istodobno se gradi magistralni cjevovod od Draganićkog Luga do Darića kojega Hrvatske vode financiraju s dva milijuna kuna i Vodovod i kanalizacija Karlovac s milijun i tristo tisuća, dok je udio općine Draganić 360.000 kuna.

Spojna Šetnica trg


  Draganić dobiva još jedan vrijedan javni komunalni objekt- spojnu šetnicu trg koji će biti opločeni. Postavkljaju se rubnjaci i elektroinstalacije, te instalacije za fontanu.  Investicija je vrijedna 536 tisuća kuna, a radovi koji  su u tijeku odvijaju se prema planu i trebaju biti završeni do kraja godine.

Advent u Draganiću

    Advent u Draganiću i ove godine dočarat će svu ljepotu doba godine i mjeseca u kojemu slavimo Isusovo rođenje. Tim povodom u općinskom središtu 1. prosinca postavlja se bor kojega će djeca kititi tri dana kasnije, u nedjelju. Bor će kititi djeca iz Vrtića Didi, draganićke osnovne škole, a očekuju se i najmlađi iz Doma za djecu i mladež Vladimir Nazor iz Karlovca. Ukrase su napravile članice udruge Tradicije Draganića, a radi se o ručnom radu, tradicijskim božićnim ukrasima draganićkog kraja. Ova udruga istodobno priređuje i izložbu svojih unikatnih radova, od čestititki, do različitih figurica i drugih predmeta koji prozlaze iz draganićke predbožićne i božićne tradicije.

O B A V I J E S T

  O  B  A  V  I  J  E  S  T

Poštovani mještani naselja  Lug, Bencetići, Goljak, Mrzljaki  i Darići

Od  SRIJEDE,  15. STUDENOGA 2017.godine PA SVE DO KRAJA  PROSINCA,

zbog prespajanja vodoopskrbnog cjevovoda na novoizgrađeni sustav,

 povremeno i kratkotrajno dolazit će do obustave opskrbe pitkom vodom

 u naseljima uz državnu cestu D1, točnije od Kupa-Kupa  kanala do naaselja Darići.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Karlovac i Općina Draganić

mole za strpljenje i razumijevanje

PROČIŠĆENI TEKST ODREDBI PROSTORNOG PLANA OPĆINE DRAGANIĆ (u linku Prostorni plan)

O B A V I J E S T

O  B  A  V  I  J  E  S  T

VODOVOD I KANALIZACIJA KARLOVAC nas obavještavaju 

da naselja LUG  i nastavno  GOLJAK do kućnog broja 56  (do benzinske stanice Petrol) 

u ponedjeljak, 13. studenoga 2017. 

 NEĆE IMATI VODE od 10 - 14 sati.

PLAN PRORAČUNA OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2018. GODINU

Poštovani,

                U linku Proračun za 2018.g. možete otvoriti Plan proračuna Općine Draganić za 2018.g. iza kojeg se nalazi Obrazac za Vaše primjedbe i prijedloge.

                                                                    

KUD SVETI JURAJ OSVOJIO DRUGO MJESTO NA DRŽAVNOJ SMOTRI IZVORNOG FOLKLORA 2017.G.

OPĆINA DRAGANIĆ I UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DRAGANIĆ POZIVA NA OBILJEŽAVANJE DANA PLEMENITE OPĆINE DRAGANIĆ 05.10.2017.

REBALANS- 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE DRAGANIĆ ZA 2017.G. (u linku Proračun za 2017.g.)

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OD 01.01. - 30.06.2017.G. (u linku Proračun za 2017.)

OBAVIJEST O UVOĐENJU POREZA NA NEKRETNINE

Poštovani mještani Općine Draganić,

obavještavamo Vas da ćete u narednom periodu dobiti na adresu  uplatnicu za komunalnu naknadu za IV kvartal 2017.g. za Vaš stambeni prostor (ranije ste primili za 3 kvartala), te uz uplatnicu Obavijest sa obrazloženjem o uvođenju poreza na nakretnine od 01.01.2018.g., kao i obrasce koje ste dužni popuniti i vratiti popunjene u Općinu.

Porez na nekretnine utvrđen je odredbama Zakona o lokalnim porezima („Narodne Novine“ 115/16) koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. g. i temeljem kojeg su, sukladno članku 70., sve jedinice lokalne samouprave, počevši od 01. siječnja 2018. g., dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

CJELOVITA OBAVIJEST S OBRAZLOŽENJEM, TE OBRASCI ZA POPUNJAVANJE NALAZE SE U LINKU OBAVIJESTI OPĆENITO.

OBAVIJEST - MANIFESTACIJA "PO STAZA NAŠIH STARIH 2017." U DRAGANIĆU - PONEDJELJAK 10.07.2017. U 19 SATI

UDRUGA "ZRAKA" DRAGANIĆ POZIVA SVE MJEŠTANE NA MANIFESTACIJU!

                   Matica hrvatske Šopron (Mađarska) i Zaklada  etnomemorijalni  i informacijski centar gradišćanskih Hrvatov provode projekat "PO STAZA NAŠIH STARIH 2017"  u koji se još 2015.g. uključila i naša Udruga "ZRAKA" Draganić.

Manifestacija "Po staza naših starih 2017." odvija se kroz šest država Austrija, Mađarska, Češka, Slovačka, Hrvatska i BiH, a u ponedjeljak 10. srpnja 2017.g. predstavit će se u Draganiću.  

DOPUNA UPUTE ZA PROVEDBU NAPUTKA MINISTRA POLJOPRIVREDE ZA POSTUPANJE U PRIMJENI ODREDABA ČLANKA 51. STAVKA 3. ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU (naputak i dopuna naputka u linku poljoprivreda- obavijesti)

JAVNI POZIV-ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNICIMA (obrasci za prijavu nalaze se u linku POLJOPRIVREDA- OBAVIJESTI)

            grb

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRAGANIĆ

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Klasa: 320-01/17-01/11

Ur.broj: 2133/08-02-17-1

Draganić, 28. lipnja 2017. g.

 

          Na temelju odredbi Pravilnika o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN RH 101/2013),  članka 47. Statuta Općine Draganić („Glasnik Karlovačke županije“ broj 18/13 i 59/13), („Glasnik općine Draganić“ 4/15),  i točke X Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Draganić za 2017. godinu („Glasnik Karlovačke Županije“ broj 48/16), Općinski načelnik Općine Draganić, dana 28. lipnja 2017. godine objavljuje

 

   JAVNI POZIV

ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI

 U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE DRAGANIĆ

ZA 2017. GODINU

 

I

Raspisuje se javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Draganić za 2017. godinu.

Javni poziv raspisuje se na temelju odredbi Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Draganić za 2017. godinu („Glasnik Karlovačke Županije“ broj 48/16).

 

II

Proračunska sredstva Općine Draganić za potpore male vrijednosti u poljoprivredi dodjeljivati će se za određene mjere iz Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Draganić za 2017. godinu („Glasnik Karlovačke Županije“ broj 48//16) u skladu sa Uredbom Komisije (EZ) br.1408/2013 od 18. prosinca 2013. g. (Uredba de minimis) i to kako slijedi:

 

Mjera 1. Sufinanciranje police osiguranja usjeva i nasada

Potpora se odobrava za osiguranje usjeva i trajnih nasada. Maksimalni iznos potpore po korisniku  je do 15 % od vrijednosti police, ali najviše do 5.000,00 kuna po godišnje.

Mjera 2. Sufinanciranje kalcizacije tla

Potpora se odobrava za kalcizaciju tla. Maksimalni iznos potpore po korisniku godišnje je do 30 % po računu, ali najviše do 2.000,00 kuna.

Mjera 3. Sufinanciranje kemijske analize tla

Potpora je namijenjena za kemijsku analizu tla. Maksimalni iznos potpore je 200,00 kuna po analizi po korisniku.

Mjera 4. Sufinanciranje kupnje zaštite sustava obrane od tuče

Maksimalni iznos potpore je 2.000,00 kuna po hektaru.

Mjera 5. Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja  goveda

Maksimalni iznos potpore je 140,00 kuna po osjemenjivanju.

str. < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > ...34