Rezultati pretraživanja: 32

Placeholder

UPUTE – NATJEČAJ ZA PROČELNIKA

  REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA DRAGANIĆ   Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja KLASA:112-01/21-02/01 URBROJ:2133/08-02-21-4 Draganić, 01.02.2021. OPIS POSLOVA, PODACI ... Saznaj više
Skip to content